Nieuwste agenda items

IKN Netwerkdag

Op dit moment is het thema van deze dag nog niet bekend.

Meer info

Innovatie Kenniscentrum Nederland

Het Innovatie- en Kenniscentrum Nederland (IKN) is een samenwerkingsverband van bedrijven en overheden en zich richt op het verzamelen, ordenen en delen van kennis van de waterketen. Samen met het Bouw & Infra Park in Harderwijk hebben we in Harderwijk de InfraCampus gerealiseerd, de ontmoetingsplek voor professionals in de waterketen en de openbare ruimte.

Klik hier voor meer informatie

Netwerkdag IKN op de InfraCampus in Harderwijk

De openbare ruimte kent van oudsher een veelheid aan functies, maar dynamiek, complexiteit en multifunctionaliteit nemen toe. Er zijn steeds meer functies en activiteiten. Om de openbare ruimte leefbaar en functioneel te houden staan we de komende periode voor meerdere uitdagende transities. Een daarvan is de Energietransitie. Op 13 juni hebben in het ochtendprogramma diverse sprekers en deskundigen hun visie gegeven op dit thema. Welke uitdagingen zijn er? Wat is er zoal mogelijk en wat betekent dit voor de openbare ruimte?

In het middagprogramma stond de Klimaatsverandering centraal. Steeds vaker worden we geconfronteerd met korte heftige buien en langere perioden van droogte. Hoe gaan we wateroverlast en droogte voorkomen? Het gaat niet alleen meer over waterafvoer. Bergen, benutten, en infiltreren van regenwater vragen om nieuwe en slimme oplossingen en om ander beleid en beheer. Iedereen zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Diverse overheden en bedrijven gaven hun visie op dit thema.

Naast de lezingen was er weer volop ruimte voor netwerken en contact met de meer dan 60 standhouders. Zij presenteerden innovaties en de nieuwste ontwikkelingen.

B&I - Geen klimaatadaptatie zonder participatie!

Aggeres - Klimaatbestendigheid steden en gemeenten

Amfius - De lokale warmtewinnaar

Indurio - Aquathermie

Viessmann - We create living spaces for generations to come

Water2keep - Regenwater, maak van de nood een deugd

Eerste IKN netwerkdag op nieuwe locatie

Het is bijna zover. Op 13 december 2018 opent het IKN de deuren van haar nieuwe onderkomen, de InfraCampus in Harderwijk. De InfraCampus is een samenwerking met het Bouw & Infrapark en is de ontmoetingsplek voor professionals die werkzaam zijn in de infra en de openbare ruimte met een speciale aandacht voor innovaties en actuele ontwikkelingen.

Kennismaken en netwerkdag

Tijdens de eerste netwerkdag op 13 december 2018 is het thema Ruimtelijke adaptatie in de praktijk centraal. Het klimaat verandert! Steeds vaker worden kortstondige, heftige regenbuien afgewisseld met perioden van droogte en warmte. Regenval leidt zo tot wateroverlast, terwijl door droogte verzakkingen optreden en de grondwaterstand daalt. Op plekken met veel verharding en weinig groen wordt het warmer, hetgeen kan leiden tot hittestress. De onbalans tussen neerslag en droogte heeft negatieve gevolgen voor het milieu en leidt steeds vaker tot economische schade. 

Maar hoe kun je nu met deze problemen in de buitenruimte zo praktisch mogelijk omgaan? Welke oplossingen zijn er? En welke rol kan ‘groen’ hierin spelen? Diverse sprekers geven hun visie en presenteren bewezen toepassingen in de praktijk.

In de bijlage vindt u het programma voor deze dag. Naast de lezingen en netwerken presenteren vele bedrijven hun oplossingen op de permanente beursvloer. Het belooft weer een interessante dag te worden.

We verwelkomen u graag op 13 december 2018 op de InfraCampus in Harderwijk.

Jan Schoemaker
Gerrit Hasperhoven
Jan Broos
Frans Debets

Netwerkdag in samenwerking met Water Alliance

De Water Alliance is een netwerkorganisatie van organisaties, bedrijven, overheden en kennisinstituten op het gebied van watertechnologie. De focus ligt op innovatie en duurzame watertechnologieën die wereldwijd kunnen worden ingezet. De Water Alliance ondersteunt het MBK bedrijfsleven in het organiseren van (internationale) matchmaking, netwerkbijeenkomsten en marktontwikkeling.

Aankondiging: Netwerkdag Energietransitie en Klimaatsverandering

De openbare ruimte kent van oudsher een veelheid aan functies, maar dynamiek, complexiteit en multifunctionaliteit nemen toe. Er zijn steeds meer functies en activiteiten. Om de openbare ruimte leefbaar en functioneel te houden staan we de komende periode voor meerdere uitdagende transities. Een daarvan is de Energietransitie. Op 13 juni zullen in het ochtendprogramma diverse sprekers en deskundigen hun visie geven op dit thema. Welke uitdagingen zijn er? Wat is er zoal mogelijk en wat betekent dit voor de openbare ruimte?

In het middagprogramma staat de Klimaatsverandering centraal. Steeds vaker worden we geconfronteerd met korte heftige buien en langere perioden van droogte. Hoe gaan we wateroverlast en droogte voorkomen? Het gaat niet alleen meer over waterafvoer. Bergen, benutten, en infiltreren van regenwater vragen om nieuwe en slimme oplossingen en om ander beleid en beheer. Iedereen zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Diverse overheden en bedrijven geven hun visie op dit thema.

Naast de lezingen is er natuurlijk weer volop ruimte voor netwerken en contact met de meer dan 60 standhouders. Zij presenteren innovaties en de nieuwste ontwikkelingen.

Nieuw: Infracampus

Medio 2019, wordt er in het hart van de sector op het Bouw & Infra Park in
Harderwijk, de InfraCampus geopend. Deze ontmoetingsplek voor bedrijven en
organisaties in de infrasector wordt gerealiseerd in de grote bedrijfshal op een
centrale plek op het groene park. De B&I InfraCampus wordt gerealiseerd in nauwe
samenwerking met de stichting Innovatie Kenniscentrum Nederland (IKN).


Lees meer op: https://www.bouwinfrapark.nl/infracampus-harderwijk/

Succesvolle beurs in Gorinchem

Op 21, 22 en 23 maart jl heeft Stichting IKN groots uitgepakt op de RiolerlingsVakdagen met het IKN-plein. Samen met vier leden (Anticimex, De Nooij Pomptechniek, Afmitech en LBN beton producten) heeft het IKN op het plein de riolerings- en waterbranche aan elkaar verbonden. Dit is ook een van de doelen van het IKN. De stichting wil zo innovaties stimuleren om de branche klaar te maken voor de toekomst en opdrachtgevers breed te kunnen informeren. Het IKN-plein is voortgekomen uit een samenwerking met de RiopleringsVakdagen. Vanwege het succes zal het inrichten van een IKN-plein op toekomstige relevante beurzen navolging krijgen.


Door samen op het IKN-plein te staan, heeft Stichting IKN vier leden een podium gegeven om zich te profileren. En dat is niet zonder succes geweest. Er was veel aanloop. Daarnaast heeft IKN het kennisprogramma van de RioleringsVakdagen ondersteund. Frans Debets, voorzitter van het IKN, heeft een lezing verzorgd over de zorgplicht van de overheid. Doel van deze kennissessie was bewustwording te creëren bij overheden omtrent afvalwater, hemelwater en grondwater, waarbij hemelwater als zeer belangrijk onderdeel wordt genoemd en aangepakt dient te worden. IKN-bestuurslid Jan Broos heeft een lezing verzorgd over de circulaire economie en dan specifiek het sluiten van de waterkringloop in de landbouw. Anticimex heeft een presentatie gegeven over hun slimme en effectieve beheersing van ratten in rioleringssystemen met de SMART Rioleringsval. Dit systeem is gifvrij en geldt als een duurzame ongediertebestrijding. De val is humaan en innovatief, mede door de nieuwste software. Hierdoor beschikt deze innovatie over een 24/7 monitoring. Met deelname aan het kennisprogramma heeft Stichting IKN bijgedragen aan het overdragen van kennis aan een breed publiek.

Het succes van het IKN-plein en deelname aan het kennisprogramma smaakt naar meer. Daarom heeft Stichting IKN besloten om ook in de toekomst met de leden deel te nemen aan relevante beurzen. De eerstvolgende beurs is Water in de Openbare Ruimte later dit jaar in Houten. Stichting IKN gaat hier samen met haar leden een IKN-paviljoen inrichten om zo innovaties te tonen en kennis over te dragen. Elders op deze site leest u hier meer over. U bent van harte welkom.

Opening InfraCampus in Harderwijk

Reserveer deze datum alvast in uw agenda!

De nieuwe ontmoetingsplek voor bedrijven en organisaties in de infrasector is klaar! Op 10 april is de feestelijke opening onder meer door Christianne van der Wal, wethouder Economische Zaken van de Gemeente Harderwijk. Met 60 permanente stands geeft de InfraCampus een goed overzicht van de innovatieve producten waarmee Nederland de openbare ruimte kan inrichten en beheren. De bedrijven staan u graag te woord om u van advies te voorzien.

Hoe integreren we waterbeheer, ruimtelijke adaptatie en energie in een mooie en veilige stedelijke omgeving?

Deze vraag staat centraal bij de presentaties van concrete projecten, nieuwe technieken en kansrijke ontwikkelingen.

Zoals altijd is er volop ruimte om contacten leggen en uw netwerk uit te breiden.

Graag zien we u en uw collega’s op 10 april in Harderwijk. Zodra het complete programma bekend is laten we het u weten.

Aanmelden officiële opening InfraCampus op 10 april

Netwerkdag Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Op 23 november jl. heeft IKN een netwerkdag gehouden over het thema ‘Ruimtelijke Adaptatie’. Door de klimaatsverandering hebben we  in Nederland steeds meer te maken met heftige buien en langdurige perioden van droogte. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (www.ruimtelijkeadaptatie.nl)  zijn maatregelen opgenomen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het Deltaplan is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress en droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert. Overheden en bedrijven zullen de handen ineen moeten slaan om het stedelijk gebied tijdig en duurzaam klimaatbestendig en waterrobuust te maken.  Tijdens de netwerkdag ‘Ruimtelijke Adaptatie’ hebben diverse overheden, bedrijven en organisaties hun aanpak en innovatieve producten gepresenteerd. Van duurzame gebiedsontwikkeling tot burgerparticipatie en klimaatrobuuste afwaterings- en infiltratiesystemen. Diverse leden van het IKN lieten tijdens hun bedrijfspresentatie op de beursvloer hun innovatieve oplossingen zien. Hieronder vindt u de presentaties van deze netwerkdag.

 

IKN paviljoen op de EXPO beurs Houten

Op 9 november 2017 staat IKN op de beurs 'Water in de Openbare Ruimte' 

 

De organisator EXPO Houten heeft onderstaande melding gemaakt in haar nieuwsbrief:

Innovatie Kenniscentrum Nederland (IKN) is een samenwerkingsverband dat zich richt op het verzamelen, ordenen en delen van kennis van de afvalwaterketen. In het bijzonder hebben ze aandacht voor innovaties en decentrale oplossingen rond stedelijk afvalwater.

Op de beursvloer is net als vorig jaar speciaal voor het IKN een paviljoen ingericht (stand 2.010) waar verschillende exposanten hun innovaties tonen. Het doel van de stichting is om de riolerings- en waterbranche te verbinden. Het IKN stimuleert innovaties om de branche klaar te maken voor de toekomst.

 

Lees meer hierover op: beursinformatie