Nieuwste agenda items

Riolerings Vakdagen

U kunt ons vinden op de beurs in Gorinchem. 

Meer info

IKN Netwerkdag 20 april

Op donderdag 20 april organiseren we weer een Netwerkdag. Deze keer is het thema 'Kaderrichtlijn water, halen we de doelen? '. 

Meer info

Innovatie Kenniscentrum Nederland

IKN is een samenwerkingsverband van bedrijven overheden dat zich richt op het verzamelen, ordenen en delen van kennis van de afvalwaterketen. Met speciale aandacht voor innovaties en decentrale oplossingen.

Netwerkdag IKN op 20 april

De waterkwaliteit in Nederland moet sneller verbeteren, wat gaan wij daaraan doen?

20 april 2017

Reserveer deze datum alvast in uw agenda

We werken al jaren aan de verbetering van de waterkwaliteit, de Kaderrichtlijn water is daarvoor de leidraad. Maar de Adviescommissie Water (ACW) constateert dat de doelen niet zullen worden gehaald, als er geen extra maatregelen worden genomen.

Met slimme systemen, nieuwe technische concepten en betere samenwerking kunnen we echter veel bereiken. Welke oplossingen kunnen de bedrijven leveren? Dat staat centraal op de IKN netwerkdag op 20 april.

Zoals altijd weer presentaties van concrete projecten, nieuwe technieken, kansrijke ontwikkelingen en volop contacten leggen.

Graag zien we u en uw collega’s op 20 april in Ede.

 

Rioleringsvakdagen Gorinchem

 

In maart van dit jaar kunt u de Rioleringsvakdagen in Gorinchem bezoeken. IKN staat er op het IKN-plein.

 

We hopen u op het plein te mogen begroeten!

Nieuwe locatie officieel geopend

Stichting IKN kunt u voortaan vinden op een nieuwe locatie aan de Bonnetstraat te Ede. 

De eerste Netwerkdag over 'Anders omgaan met Water' op de nieuwe locatie heeft ruim 300 bezoekers gehad. Naast een officiële opening van de dag door wethouder Leon Meijer (Openbare Ruimte van de gemeente Ede) zijn er veel boeiende lezingen gehouden.

Nieuwe samenwerking tussen RioleringsVakdagen en Stichting IKN

GORINCHEM – RioleringsVakdagen en Stichting IKN slaan de handen ineen. Het officiële tekenmoment vond plaats op 3 februari j.l. De vakbeurs gaat deze samenwerking aan omdat Stichting IKN als doel heeft de riolerings en waterbranche te verbinden. Ook stimuleert IKN innovaties om zo de branche klaar te maken voor de toekomst en de opdrachtgevers breed te kunnen informeren. Deze speerpunten sluiten naadloos aan bij het concept van RioleringsVakdagen op 21, 22 en 23 maart 2017 in Evenementenhal Gorinchem.

Stichting IKN is een samenwerkingsverband dat zich richt op het verzamelen, ordenen en delen van kennis van de (afval)waterketen. Met speciale aandacht voor innovaties en decentrale oplossingen rond stedelijk afvalwater. De stichting telt in totaal 35 exposerende leden, waarvan 4 leden (Anticimex, De Nooij Pomptechniek, Afmitech en LBN beton producten) als collectief deelnemen aan RioleringsVakdagen met een IKN-plein.  

 

Focus op duurzaam, innovatie en circulaire economie

De stichting IKN ondersteunt ook het kennisprogramma van de RioleringsVakdagen.

Een onderdeel uit dit programma is een presentatie van Waterschap De Dommel over Trappistenbrouwerij De Koningshoeve en hun decentrale circulaire waterzuivering. Deze biomakerij is onder meer bekend van het merk La Trappe en loopt voorop in milieubewust brouwen. Ze werken aan een systeem om afvalwater te zuiveren en opnieuw te gebruiken waardoor het proces duurzaam en circulair wordt. Daarmee is de oudste trappistenbrouwerij van Nederland de eerste die dat in ons land doet.

Een deel van het kennisprogramma wordt opgevuld door een presentatie van Anticimex over een slimme en effectieve beheersing van ratten in rioleringssystemen met de SMART Rioleringsval. Dit systeem is gifvrij en geldt als een duurzame ongediertebestrijding. De val is humaan en innovatief, mede door de nieuwste software. Hierdoor beschikt deze innovatie over een 24/7 monitoring. Meer over dit product komt aan bod in de kennissessie van Anticimex.

Het thema ‘circulaire economie’ komt bovendien tot uiting in de presentatie van IKN-bestuurslid Jan Broos over het sluiten van de waterkringloop in de landbouw.

Daarnaast spreekt IKN-voorzitter Frans Debets over de zorgplicht van de overheid. Doel van deze kennissessie is bewustwording te creëren bij overheden omtrent afvalwater, hemelwater en grondwater, waarbij hemelwater als zeer belangrijk onderdeel wordt genoemd en aangepakt dient te worden.

Een ander onderdeel uit het kennisprogramma is een presentatie van CT-Plus/ Advanced Water management  met een lezing over  V-Tec pump control circulaire economie op afvalwaterpompgebied.

RioleringsVakdagen 2017

RioleringsVakdagen vindt plaats op 21, 22 en 23 maart 2017 in Evenementenhal Gorinchem. Aan de succesvolle 2016 editie namen ruim 320 exposanten deel. Het evenement werd bezocht door bijna 10.000 brancheprofessionals. Vanwege het grote succes, breidt de beursvloer in 2017 uit met 1.000m2. Ook in 2017 wordt RioleringsVakdagen weer in combinatie met Aqua Nederland Vakbeurs georganiseerd. Nieuw deze editie is het uitgebreide demonstratieterrein in de buitenlucht voor zowel RioleringsVakdagen als Aqua Nederland Vakbeurs. Meer informatie: www.evenementenhal.nl/rioleringsvakdagen.

 

Lezingen Netwerkdag 'Riothermie en andere innovatieve rioolzaken'

Tijdens de Netwerkdag zijn diverse interessante sprekers aan het woord geweest. Om de lezingen in te zien kunt u klikken op de titel:

 

Afvalwaterketen onder de loep

 afvalwaterketen in beeld gebracht

IKN staat op de beurs

IKN neemt op 7 ,8 en 9 februari deel aan de Infra relatiedagen in Hardenberg. U kunt ons vinden op standnummer 683. Naast het IKN zelf staan hier ook een aantal bedrijven die het IKN ondersteunen.

Later in maart zal IKN ook te vinden zijn in Gorinchem op de RioolVakdagen. Daar komt een IKN plein.

In samenwerking met de organisatie van Evenementenhal bieden wij u tevens een aantrekkelijk lezingenprogramma in het theater. De circulaire Economie is hierbij een belangrijk onderwerp. Meer informatie hierover volgt nog.

Lezingen Netwerkdag 'Anders omgaan met water'

Onderstaande lezingen zijn gehouden op 21 april jl:

 

Gastspreker Organisatie Onderwerp
Erwin van Herwijnen TGS Harmonie tussen en mens en boom
Thijs Nix Tauw BV Planvorming binnen de calamiteitenzorg riolering
Jan Weijma en Tiemen Nanninga LeAFF Afvalwater, nieuws uit het buitengebied
Sander Brandon Aqa HydraSep BV Speurwerk voor verbeteringen aan de randen van het riool
Sander Brandon Aqa HydraSep BV Zin en onzin over decentrale zuivering van regenwater 
Peter Oomen en Tom Nagtegaal Nieuw Blauw en Copier Advies en Engineering Het bergen van de bui van de toekomst
Gerrit de Leeuw Copier Milieu en Water Risico gestuurd rioolbeheer
Jac van Ham Drainvast Afkoppelen en infiltreren in stedelijk gebied
Frans Debets Debets BV De veranderende zorgplichten

Samenstelling afvalwater

samenstelling visueel weergegeven