IKN Netwerkdag

Op dit moment is het thema van deze dag nog niet bekend.

Meer info

Symposium Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.

Vanuit de doelstellingen van het Deltaplan hebben de gemeenten in 2019 de stresstest uitgevoerd. Wat is de stand van zaken en hoe ver is men nu in het proces van... Meer info

Duurzame energie in de buitenruimte en opening zonnepark InfraCampus

De Rijksoverheid wil dat in 2020 14% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt en in 2030 is dat minimaal 37%.  In 2050 moet de energievoorziening bijna... Meer info