Netwerkdag IKN

Er moet veel gebeuren in de leefomgeving. Ruimtelijke adaptatie en Omgevingsvisie met
daarbij gevoegd nog de Energietransitie. Het is veel en omvangrijk. Daarom een thema over
co creatie. Opdrachtnemer en opdrachtgever samen zij aan zij in de aanval!


Welke oplossingen kunnen de bedrijven en hun opdrachtgevers leveren? Hoe
organiseer je dat? Zijn er al goede voorbeelden? Deze vragen staan centraal op de IKN
netwerkdag op 19 april 2018.


Zoals altijd weer presentaties van concrete projecten, nieuwe technieken, kansrijke
ontwikkelingen en volop contacten leggen. Natuurlijk is onze beursvloer geopend en
bemenst met de medewerkers van de bedrijven om u van advies te voorzien.


Graag zien we u en uw collega’s op 19 april in Ede.

Locatie: Bonnetstraat 31, 6718 XN EDE
Datum: 19 april 2018
Bijlage: Bekijken