Symposium Deltaplan Ruimtelijke adaptatie.

Doelgroep
Gemeenten, waterschappen en adviesbureaus.

Programma
Datum  : Dinsdag 12 mei 2020
Tijd       : Vanaf 12.00 uur tot 16.15uur (incl. lunch & borrel)
Locatie : Bouw & Infra Park, Ceintuurbaan 2 (gebouw 20), Harderwijk

Deelname
De KOSTEN voor deelname :
€145,- voor IKN leden
€195,- voor niet leden

Dit is INCLUSIEF lunch en een borrel na afloop.

Wat kunt u verwachten
De overheid wil Nederland nu en in de toekomst beschermen tegen hoogwater en zorgen voor voldoende zoetwater. De overheid staat aan de lat om ons land zo in te richten dat het klimaatbestendig en water-robuust wordt. Door de verwachte verhoging van de temperatuur dienen ook de hitteplekken in onze fysieke

leefomgeving aandacht te krijgen. Benutting van het in hevige buien gevallen hemelwater kan zorgen voor verkoelend groen in de hete en droge tijden.

In 2019 zouden vanuit de doelstellingen van het Deltaplan de gemeenten de stresstest uitgevoerd moeten hebben. De stresstest geeft inzicht in plaatsen waar water zich al ophopen bij hevige buien en waar zich hitte eilanden bevinden. De uitkomsten van de stresstest moeten nu input geven aan de volgende fase, de risicodialoog.

Daarom vindt het bestuur van de Stichting IKN het belangrijk om de thermometer eens in de Nederlandse overheid te steken. Vraag daarbij is:

Wat is de stand van zaken en hoe ver is men nu in het proces van de risicodialoog?

De risicodialoog is één van de zeven ambities uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het is de stap tussen de stresstest en het maken van een uitvoeringsprogramma voor klimaatadaptatie. Het is een proces dat bestaat uit meerdere gesprekken met diverse partijen. Tijdens een risicodialoog komen de kwetsbaarheden in beeld voor wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingsrisico’s. Hiermee worden afgewogen keuzes gemaakt en worden de ambities beschreven een klimaatadaptatiestrategie.

Tijdens het symposium op dinsdag 12 mei verkennen we met ervaringsdeskundigen en gemeenten - die al bezig zijn met de risicodialoog - hoe we dat op een adequate manier kunnen aanpakken. De key note speaker is: HERMEN BORST, directeur van de staf deltacommissaris. Jeroen Rijsdijk van Arcadis zal met voorbeelden uit de praktijk komen. Andere deskundige sprekers zullen hun kennis en ervaring presenteren over o.a. de risicodialoog.

Locatie: Bouw & Infra Park, Ceintuurbaan 2 (gebouw 20), Harderwijk
Datum: 12 mei 2020
Meer informatie