Succesvolle beurs in Gorinchem

Op 21, 22 en 23 maart jl heeft Stichting IKN groots uitgepakt op de RiolerlingsVakdagen met het IKN-plein. Samen met vier leden (Anticimex, De Nooij Pomptechniek, Afmitech en LBN beton producten) heeft het IKN op het plein de riolerings- en waterbranche aan elkaar verbonden. Dit is ook een van de doelen van het IKN. De stichting wil zo innovaties stimuleren om de branche klaar te maken voor de toekomst en opdrachtgevers breed te kunnen informeren. Het IKN-plein is voortgekomen uit een samenwerking met de RiopleringsVakdagen. Vanwege het succes zal het inrichten van een IKN-plein op toekomstige relevante beurzen navolging krijgen.


Door samen op het IKN-plein te staan, heeft Stichting IKN vier leden een podium gegeven om zich te profileren. En dat is niet zonder succes geweest. Er was veel aanloop. Daarnaast heeft IKN het kennisprogramma van de RioleringsVakdagen ondersteund. Frans Debets, voorzitter van het IKN, heeft een lezing verzorgd over de zorgplicht van de overheid. Doel van deze kennissessie was bewustwording te creëren bij overheden omtrent afvalwater, hemelwater en grondwater, waarbij hemelwater als zeer belangrijk onderdeel wordt genoemd en aangepakt dient te worden. IKN-bestuurslid Jan Broos heeft een lezing verzorgd over de circulaire economie en dan specifiek het sluiten van de waterkringloop in de landbouw. Anticimex heeft een presentatie gegeven over hun slimme en effectieve beheersing van ratten in rioleringssystemen met de SMART Rioleringsval. Dit systeem is gifvrij en geldt als een duurzame ongediertebestrijding. De val is humaan en innovatief, mede door de nieuwste software. Hierdoor beschikt deze innovatie over een 24/7 monitoring. Met deelname aan het kennisprogramma heeft Stichting IKN bijgedragen aan het overdragen van kennis aan een breed publiek.

Het succes van het IKN-plein en deelname aan het kennisprogramma smaakt naar meer. Daarom heeft Stichting IKN besloten om ook in de toekomst met de leden deel te nemen aan relevante beurzen. De eerstvolgende beurs is Water in de Openbare Ruimte later dit jaar in Houten. Stichting IKN gaat hier samen met haar leden een IKN-paviljoen inrichten om zo innovaties te tonen en kennis over te dragen. Elders op deze site leest u hier meer over. U bent van harte welkom.

datum: 5 april 2017