Netwerkdag Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Op 23 november jl. heeft IKN een netwerkdag gehouden over het thema ‘Ruimtelijke Adaptatie’. Door de klimaatsverandering hebben we  in Nederland steeds meer te maken met heftige buien en langdurige perioden van droogte. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (www.ruimtelijkeadaptatie.nl)  zijn maatregelen opgenomen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het Deltaplan is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress en droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert. Overheden en bedrijven zullen de handen ineen moeten slaan om het stedelijk gebied tijdig en duurzaam klimaatbestendig en waterrobuust te maken.  Tijdens de netwerkdag ‘Ruimtelijke Adaptatie’ hebben diverse overheden, bedrijven en organisaties hun aanpak en innovatieve producten gepresenteerd. Van duurzame gebiedsontwikkeling tot burgerparticipatie en klimaatrobuuste afwaterings- en infiltratiesystemen. Diverse leden van het IKN lieten tijdens hun bedrijfspresentatie op de beursvloer hun innovatieve oplossingen zien. Hieronder vindt u de presentaties van deze netwerkdag.

 

datum: 23 november 2017