Aankondiging: Netwerkdag Energietransitie en Klimaatsverandering

De openbare ruimte kent van oudsher een veelheid aan functies, maar dynamiek, complexiteit en multifunctionaliteit nemen toe. Er zijn steeds meer functies en activiteiten. Om de openbare ruimte leefbaar en functioneel te houden staan we de komende periode voor meerdere uitdagende transities. Een daarvan is de Energietransitie. Op 13 juni zullen in het ochtendprogramma diverse sprekers en deskundigen hun visie geven op dit thema. Welke uitdagingen zijn er? Wat is er zoal mogelijk en wat betekent dit voor de openbare ruimte?

In het middagprogramma staat de Klimaatsverandering centraal. Steeds vaker worden we geconfronteerd met korte heftige buien en langere perioden van droogte. Hoe gaan we wateroverlast en droogte voorkomen? Het gaat niet alleen meer over waterafvoer. Bergen, benutten, en infiltreren van regenwater vragen om nieuwe en slimme oplossingen en om ander beleid en beheer. Iedereen zal zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Diverse overheden en bedrijven geven hun visie op dit thema.

Naast de lezingen is er natuurlijk weer volop ruimte voor netwerken en contact met de meer dan 60 standhouders. Zij presenteren innovaties en de nieuwste ontwikkelingen.

IKN netwerkdag 20 juni.pdf  
datum: 20 juni 2019