Lezingen Netwerkdag 'Anders omgaan met water'

Onderstaande lezingen zijn gehouden op 21 april jl:

 

Gastspreker Organisatie Onderwerp
Erwin van Herwijnen TGS Harmonie tussen en mens en boom
Thijs Nix Tauw BV Planvorming binnen de calamiteitenzorg riolering
Jan Weijma en Tiemen Nanninga LeAFF Afvalwater, nieuws uit het buitengebied
Sander Brandon Aqa HydraSep BV Speurwerk voor verbeteringen aan de randen van het riool
Sander Brandon Aqa HydraSep BV Zin en onzin over decentrale zuivering van regenwater 
Peter Oomen en Tom Nagtegaal Nieuw Blauw en Copier Advies en Engineering Het bergen van de bui van de toekomst
Gerrit de Leeuw Copier Milieu en Water Risico gestuurd rioolbeheer
Jac van Ham Drainvast Afkoppelen en infiltreren in stedelijk gebied
Frans Debets Debets BV De veranderende zorgplichten
datum: 6 juni 2016