Netwerkdag Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie

Op 23 november jl. heeft IKN een netwerkdag gehouden over het thema ‘Ruimtelijke Adaptatie’. Door de klimaatsverandering hebben we  in Nederland steeds meer te maken met heftige buien en langdurige perioden van droogte. In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (www.ruimtelijkeadaptatie.nl)  zijn maatregelen opgenomen om Nederland klimaatbestendig en waterrobuust in te richten. Het Deltaplan is een gezamenlijk plan van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk dat de aanpak van wateroverlast, hittestress en droogte en de gevolgen van overstromingen versnelt en intensiveert. Overheden en bedrijven zullen de handen ineen moeten slaan om het stedelijk gebied tijdig en duurzaam klimaatbestendig en waterrobuust te maken.  Tijdens de netwerkdag ‘Ruimtelijke Adaptatie’ hebben diverse overheden, bedrijven en organisaties hun aanpak en innovatieve producten gepresenteerd. Van duurzame gebiedsontwikkeling tot burgerparticipatie en klimaatrobuuste afwaterings- en infiltratiesystemen. Diverse leden van het IKN lieten tijdens hun bedrijfspresentatie op de beursvloer hun innovatieve oplossingen zien. Hieronder vindt u de presentaties van deze netwerkdag.

 

Succesvolle beurs in Gorinchem

Op 21, 22 en 23 maart jl heeft Stichting IKN groots uitgepakt op de RiolerlingsVakdagen met het IKN-plein. Samen met vier leden (Anticimex, De Nooij Pomptechniek, Afmitech en LBN beton producten) heeft het IKN op het plein de riolerings- en waterbranche aan elkaar verbonden. Dit is ook een van de doelen van het IKN. De stichting wil zo innovaties stimuleren om de branche klaar te maken voor de toekomst en opdrachtgevers breed te kunnen informeren. Het IKN-plein is voortgekomen uit een samenwerking met de RiopleringsVakdagen. Vanwege het succes zal het inrichten van een IKN-plein op toekomstige relevante beurzen navolging krijgen.


Door samen op het IKN-plein te staan, heeft Stichting IKN vier leden een podium gegeven om zich te profileren. En dat is niet zonder succes geweest. Er was veel aanloop. Daarnaast heeft IKN het kennisprogramma van de RioleringsVakdagen ondersteund. Frans Debets, voorzitter van het IKN, heeft een lezing verzorgd over de zorgplicht van de overheid. Doel van deze kennissessie was bewustwording te creëren bij overheden omtrent afvalwater, hemelwater en grondwater, waarbij hemelwater als zeer belangrijk onderdeel wordt genoemd en aangepakt dient te worden. IKN-bestuurslid Jan Broos heeft een lezing verzorgd over de circulaire economie en dan specifiek het sluiten van de waterkringloop in de landbouw. Anticimex heeft een presentatie gegeven over hun slimme en effectieve beheersing van ratten in rioleringssystemen met de SMART Rioleringsval. Dit systeem is gifvrij en geldt als een duurzame ongediertebestrijding. De val is humaan en innovatief, mede door de nieuwste software. Hierdoor beschikt deze innovatie over een 24/7 monitoring. Met deelname aan het kennisprogramma heeft Stichting IKN bijgedragen aan het overdragen van kennis aan een breed publiek.

Het succes van het IKN-plein en deelname aan het kennisprogramma smaakt naar meer. Daarom heeft Stichting IKN besloten om ook in de toekomst met de leden deel te nemen aan relevante beurzen. De eerstvolgende beurs is Water in de Openbare Ruimte later dit jaar in Houten. Stichting IKN gaat hier samen met haar leden een IKN-paviljoen inrichten om zo innovaties te tonen en kennis over te dragen. Elders op deze site leest u hier meer over. U bent van harte welkom.

Nieuwe locatie officieel geopend

Stichting IKN kunt u voortaan vinden op een nieuwe locatie aan de Bonnetstraat te Ede. 

De eerste Netwerkdag over 'Anders omgaan met Water' op de nieuwe locatie heeft ruim 300 bezoekers gehad. Naast een officiële opening van de dag door wethouder Leon Meijer (Openbare Ruimte van de gemeente Ede) zijn er veel boeiende lezingen gehouden.

Hoge opkomst netwerkdag

Op 20 april jl. heeft IKN een netwerkdag gehouden met als thema ‘De waterkwaliteit in Nederland moet sneller verbeteren. Wat gaan wij daaraan doen?’ Meer dan 250 bezoekers hebben zich laten inspireren door diverse sprekers en kennis gemaakt met 40 bedrijven op de beursvloer. De netwerkdag was dit keer een samenwerking met de Water Alliance. Zij hadden een Wall of support ingericht om zo een bijdrage te leveren aan actieve matchmaking. Een overzicht van de geplaatste berichten vindt u in het bijgesloten document. De presentaties van de netwerkbijeenkomst zijn hier beneden te bekijken.

Noteer alvast in uw agenda: 23 november: Netwerkbijeenkomst met als thema: Klimaatrobuuste openbare ruimte en circulaire economie

 

 

 

IKN paviljoen op de EXPO beurs Houten

Op 9 november 2017 staat IKN op de beurs 'Water in de Openbare Ruimte' 

 

De organisator EXPO Houten heeft onderstaande melding gemaakt in haar nieuwsbrief:

Innovatie Kenniscentrum Nederland (IKN) is een samenwerkingsverband dat zich richt op het verzamelen, ordenen en delen van kennis van de afvalwaterketen. In het bijzonder hebben ze aandacht voor innovaties en decentrale oplossingen rond stedelijk afvalwater.

Op de beursvloer is net als vorig jaar speciaal voor het IKN een paviljoen ingericht (stand 2.010) waar verschillende exposanten hun innovaties tonen. Het doel van de stichting is om de riolerings- en waterbranche te verbinden. Het IKN stimuleert innovaties om de branche klaar te maken voor de toekomst.

 

Lees meer hierover op: beursinformatie

 

Samenstelling afvalwater

samenstelling visueel weergegeven

Netwerkdag in samenwerking met Water Alliance

De Water Alliance is een netwerkorganisatie van organisaties, bedrijven, overheden en kennisinstituten op het gebied van watertechnologie. De focus ligt op innovatie en duurzame watertechnologieën die wereldwijd kunnen worden ingezet. De Water Alliance ondersteunt het MBK bedrijfsleven in het organiseren van (internationale) matchmaking, netwerkbijeenkomsten en marktontwikkeling.

Nieuwe samenwerking tussen RioleringsVakdagen en Stichting IKN

GORINCHEM – RioleringsVakdagen en Stichting IKN slaan de handen ineen. Het officiële tekenmoment vond plaats op 3 februari j.l. De vakbeurs gaat deze samenwerking aan omdat Stichting IKN als doel heeft de riolerings en waterbranche te verbinden. Ook stimuleert IKN innovaties om zo de branche klaar te maken voor de toekomst en de opdrachtgevers breed te kunnen informeren. Deze speerpunten sluiten naadloos aan bij het concept van RioleringsVakdagen op 21, 22 en 23 maart 2017 in Evenementenhal Gorinchem.

Stichting IKN is een samenwerkingsverband dat zich richt op het verzamelen, ordenen en delen van kennis van de (afval)waterketen. Met speciale aandacht voor innovaties en decentrale oplossingen rond stedelijk afvalwater. De stichting telt in totaal 35 exposerende leden, waarvan 4 leden (Anticimex, De Nooij Pomptechniek, Afmitech en LBN beton producten) als collectief deelnemen aan RioleringsVakdagen met een IKN-plein.  

 

Focus op duurzaam, innovatie en circulaire economie

De stichting IKN ondersteunt ook het kennisprogramma van de RioleringsVakdagen.

Een onderdeel uit dit programma is een presentatie van Waterschap De Dommel over Trappistenbrouwerij De Koningshoeve en hun decentrale circulaire waterzuivering. Deze biomakerij is onder meer bekend van het merk La Trappe en loopt voorop in milieubewust brouwen. Ze werken aan een systeem om afvalwater te zuiveren en opnieuw te gebruiken waardoor het proces duurzaam en circulair wordt. Daarmee is de oudste trappistenbrouwerij van Nederland de eerste die dat in ons land doet.

Een deel van het kennisprogramma wordt opgevuld door een presentatie van Anticimex over een slimme en effectieve beheersing van ratten in rioleringssystemen met de SMART Rioleringsval. Dit systeem is gifvrij en geldt als een duurzame ongediertebestrijding. De val is humaan en innovatief, mede door de nieuwste software. Hierdoor beschikt deze innovatie over een 24/7 monitoring. Meer over dit product komt aan bod in de kennissessie van Anticimex.

Het thema ‘circulaire economie’ komt bovendien tot uiting in de presentatie van IKN-bestuurslid Jan Broos over het sluiten van de waterkringloop in de landbouw.

Daarnaast spreekt IKN-voorzitter Frans Debets over de zorgplicht van de overheid. Doel van deze kennissessie is bewustwording te creëren bij overheden omtrent afvalwater, hemelwater en grondwater, waarbij hemelwater als zeer belangrijk onderdeel wordt genoemd en aangepakt dient te worden.

Een ander onderdeel uit het kennisprogramma is een presentatie van CT-Plus/ Advanced Water management  met een lezing over  V-Tec pump control circulaire economie op afvalwaterpompgebied.

RioleringsVakdagen 2017

RioleringsVakdagen vindt plaats op 21, 22 en 23 maart 2017 in Evenementenhal Gorinchem. Aan de succesvolle 2016 editie namen ruim 320 exposanten deel. Het evenement werd bezocht door bijna 10.000 brancheprofessionals. Vanwege het grote succes, breidt de beursvloer in 2017 uit met 1.000m2. Ook in 2017 wordt RioleringsVakdagen weer in combinatie met Aqua Nederland Vakbeurs georganiseerd. Nieuw deze editie is het uitgebreide demonstratieterrein in de buitenlucht voor zowel RioleringsVakdagen als Aqua Nederland Vakbeurs. Meer informatie: www.evenementenhal.nl/rioleringsvakdagen.

 

Decentrale zuivering

Het thema 'Decentrale zuivering' staat regelmatig centraal in de netwerkdagen van IKN.