Over IKN

IKN is een samenwerkingsverband dat zich richt op het verzamelen, ordenen en delen van kennis van de afvalwaterketen. Met speciale aandacht voor innovaties en decentrale oplossingen rond stedelijk afvalwater.

Ontstaan

De oprichters van IKN zijn betrokken geweest bij de introductie van Individuele Behandeling Afvalwater. Hoewel veel niet goed is gegaan bij de eerste generatie IBA systemen, waarderen de IKN initiatiefnemers de mogelijkheden en kansen van IBA in het veranderende afvalwaterbeheer in Nederland. Want met de juiste technieken is het wel degelijk mogelijk om IBA's duurzaam en zuiverend te laten functioneren.

De IKN samenwerking richtte zich eerst op IBA alleen, later verbreedde dit naar decentrale oplossingen en innovatie.

Er werd in Ede een ruimte ingericht waar belangstellenden diverse innovaties naast elkaar kunnen zien staan. De vraag naar informatie en kennis is zo groot, dat IKN zichzelf tot doel heeft gesteld om de kennis die beschikbaar is, te delen. IKN is daarom per 2013 als stichting IKN statutair gevestigd te Ede.

De kennis over de afvalwaterketen willen we verzamelen, ordenen en delen.


Referenties

Het IKN wordt mogelijk gemaakt door de begunstigers:

 • Gemeente Ede
 • Gemeente Renkum
 • Gemeente Maasdriel
 • Gemeente Geldermalsen
 • Gemeente Nederbetuwe
 • Waterschap Limburg
 • Waterschap Zuiderzeeland
 • Wetterskip Fryslan
 • Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
 • De Nooij
 • Diederen
 • Hauraton
 • Insituform
 • Raab K√§rcher
 • Van der Velden
 • Wetlantec
 • YP Your Partner
 • ACO
 • AQA hydrasep
 • Aquafix
 • Aquaflow
 • Drainvast
 • Remondis
 • Ecosystems
 • Frank Gmbh
 • Grundfos
 • Gemaal van de toekomst
 • IE Systems
 • IKT Nederland
 • JGS Europe
 • Kijlstra
 • LBN
 • Morsselt
 • Organica/Aan de Stegge
 • Profilplast
 • Riool ABC
 • Suez/Sita
 • Struyk Aqua
 • Sencon
 • THS
 • Wavin
 • Xylem

Doelstellingen

Kennis verzamelen

IKN is een samenwerkingsverband dat zich richt op het verzamelen van kennis en ervaring over innovaties in de afvalwaterketen.

Kennis ordenen

IKN verzorgt een platform om deze kennis en ervaring centraal te ordenen in de vorm van een fysiek kenniscentrum voor innovaties in de afvalwaterketen. IKN zet zich in om samen met belanghebbende partijen kennis aan te wenden om bestaande producten te verbeteren om zodoende bestaande of nieuwe voorzieningen naar een kwalitatief hoger niveau te brengen en te houden.

Kennis delen

IKN stimuleert beheerders, gebruikers en leveranciers hun kennis en ervaring te delen middels het organiseren van cursussen en bijeenkomsten. Alle kennis die wordt opgedaan wordt door IKN gepubliceerd op de website van IKN.