De veranderende Waterwetgeving en de zorgplicht

De Waterwet heeft veel oude wetten vervangen. Samenwerking in de keten en meer verantwoordelijkheid voor bedrijven en burgers zijn daarin meegenomen. De gemeentelijke zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater is ook veranderd. De gemeente hoeft niet langer al het aangeboden water in te zamelen, de “houder” kan verplicht worden eerst zelf maatregelen te nemen. 

Met succes heeft deze training al meerdere keren plaats gevonden.

Meldt u nu aan! 

Bekijk de volledige training