9 maart 2017

Regenwater: eigen opvang bij bedrijven en woningen

De gemeente hoefte niet altijd het regenwater te verwerken dat bedrijven en woningen aanbieden. Wat de gemeente vragen van de ontdoeners? Is afkoppelen verplicht te stellen? Hoe stimuleren we de... Meer info

14 maart 2017

De veranderende Waterwetgeving en de zorgplicht

De Waterwet heeft veel oude wetten vervangen. Samenwerking in de keten en meer verantwoordelijkheid voor bedrijven en burgers zijn daarin meegenomen. De gemeentelijke zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater is... Meer info

11 april 2017

Warmtewinning uit het riool

De ontwikkeling van duurzame energie richt zich vooral op de elektriciteitssector. Maar de aandacht voor warmte
groeit. Daarom is het thema Warmtewinning uit het Riool zeer actueel. In het afvalwater... Meer info